Какво е киселина в Hadoop?
Какво е киселина в Hadoop?
Anonim

КИСЕЛИНА означава атомност, последователност, изолация и издръжливост. Последователността гарантира, че всяка транзакция ще доведе базата данни от едно валидно състояние в друго състояние. Изолацията гласи, че всяка транзакция трябва да бъде независима една от друга, т.е. една транзакция не трябва да засяга друга.

Също така въпросът е какво е киселина в големите данни?

първо, КИСЕЛИНА е акроним за атомност, последователност, изолация и издръжливост. Транзакцията поддържа последователността на състоянието на данни. С други думи, след извършване на транзакция, всички данни в базата данни е „правилно“. Изолацията означава, че транзакциите могат да се изпълняват по едно и също време.

Освен това, защо е важно спазването на киселината? Ето пример от реалния свят: Съответствие с ACID е от решаващо значение за финансовите институции, тъй като предотвратява неприятната ситуация при изплащане на едни и същи пари два пъти поради непоследователна обработка на транзакциите.

Впоследствие може да се попита и какви са свойствата на ACID в СУБД?

Транзакция в а база данни системата трябва да поддържа атомност, консистенция, изолация и издръжливост – общо известни като КИСЕЛИНИ свойства − за да се гарантира точността, пълнотата и целостта на данните. Последователност − база данни трябва да остане в последователно състояние след всяка транзакция.

Какво е киселина и основа в базите данни?

База данни всички разработчици знаят КИСЕЛИНА акроним. Това казва база данни транзакциите трябва да бъдат: Atomic: Всичко в транзакцията е успешно или цялата транзакция се връща назад. Последователно: Транзакция не може да напусне база данни в непоследователно състояние. Изолирани: Транзакциите не могат да си пречат една на друга.

Популярни по теми